2014/07/22

Korean - Tagalog Translation


An nyeong haseyo? - Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw, Hi, Hello.
Anyeong! (kung batang bata ang binabati)
Sarang hae yo! I love you!
Sarang hae (Love) (sabihin sa mga nakababata)
Kamsahamnida. Komapsumnida - Salamat
Komawoyo - Salamat
Komawo - Salamat (kung kausap ay sobrang close na mas nakababata / best friend)
...to be continued.


Greetings

Korean Alphabets part 1
 

Korean Alphabets part 2

2014/07/15

Storm Signals in the Philippines

Photo source: aharvestofmiracles.blogspot.com

Storm signals information

Disaster Watch: During Typhoon


Before Typhoon

After Typhoon

Leptospirosis

Dengue

Emergency Preparedness

2014/07/02

MAED Statistics

Image courtesy of sexysocialmedia.com

Nominal, Ordinal, Interval, Ratio
Mean, Median, Mode

Measures of Variability 


2014/06/22

Purselane, Kulasiman, Gulasiman, Ulasimanpu

Purselane (Portulaca oleracea)

 Photo courtesy of georgevutetakis.com

 Photo courtesy of desertortoisebotanicals.wordpress.com

Photo source: healthyfoodstar.comFlowering Purselane / Moss Rose / Alas Diyes / 10 o'clock plant
 Photo source: www.garden-share.com

Photo courtesy of perkseed.com

Alas Diyes eating man (flowering variety of portulaca).

2014/06/09

Panatang Makabayan at Panata Bilang Kawani ng Gobyerno

Panatang Makabayan

Panunumpa Bilang Kawani ng Gobyerno

Panunumpa sa Watawat

Lupang Hinirang


2014/04/29

Leadership Styles and Theories

- Bruce Lee


Leadership Style: Geese, Eagle and Turkey60 Leadership QualitiesPopeye's Lesson of Leadership
Images courtesy of Yahoo image, Google image and Youtube.com