2013/07/01

ASEAN 2015 Pilipinas 2015

The Philippines is a big part of the ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Handa na ba ang Pilipinas? Kaya natin ito!
Mabuhay at Sulong Filipino.

No comments: