2014/02/09

Rules, Laws, the 10 Commandments

The 10 Commandments

  1. Huwag kang magkaroon ng ibang mga dios sa harap ko.
  2. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalam ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila; sapagka't akong Panginoon mong Dios, ang Dios na mapanibughain, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin; At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libolibong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos.
  3. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan; sapagka't hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumangit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan. 
  4. Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Nguni't ang ikapitong araw ay sabbath sa Panginoon mong Dios: sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anomang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalake ni babae, ni ang iyong aliping lalake ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan: Sapagka't sa amin na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng sabbath, at pinakabanal.
  5. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios. 
  6. Huwag kang papatay.
  7. Huwag kang mangangalunya.
  8. Huwag kang magnanakaw.
  9. Huwag kang magbibintang sa iyong kapuwa.
  10. Huwag mong iimbutin ang buhay ng iyong kapuwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kaniyang aliping lalake o babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kanyang asno, ni anomang bagay ng iyong kapuwa. - Exodo 20:1 - 17


7 Virtues and 7 Deadly Sins

7 Dangers
6 comments:

Unknown said...

ninest123 16.03
tiffany and co, uggs on sale, louis vuitton outlet, oakley sunglasses, oakley sunglasses, burberry, gucci outlet, ray ban sunglasses, nike free, replica watches, nike outlet, michael kors outlet, michael kors outlet, nike air max, tory burch outlet, louboutin outlet, louboutin shoes, michael kors, chanel handbags, louboutin, louis vuitton, christian louboutin outlet, louis vuitton, jordan shoes, ugg boots, nike air max, ray ban sunglasses, burberry outlet online, michael kors outlet, ugg boots, ugg boots, tiffany jewelry, replica watches, michael kors outlet, polo ralph lauren outlet, prada outlet, michael kors outlet, ugg boots, oakley sunglasses, oakley sunglasses, cheap oakley sunglasses, louis vuitton outlet, prada handbags, polo ralph lauren outlet, longchamp outlet, louis vuitton, ray ban sunglasses, longchamp outlet, longchamp

Unknown said...

north face, hermes, nike air max, timberland, nike blazer, hollister pas cher, air jordan pas cher, hogan, sac guess, true religion jeans, sac longchamp, coach outlet, michael kors, air max, burberry, vanessa bruno, mulberry, louboutin pas cher, michael kors, nike roshe, true religion jeans, kate spade handbags, ralph lauren uk, ray ban uk, coach outlet, nike air max, oakley pas cher, ralph lauren pas cher, tn pas cher, nike free run uk, nike roshe run, nike air max, michael kors, new balance pas cher, michael kors, coach purses, ray ban pas cher, replica handbags, hollister, nike free, abercrombie and fitch, true religion jeans, longchamp pas cher, lacoste pas cher, true religion outlet, north face, lululemon, converse pas cher, kate spade outlet, air force, vans pas cher

Unknown said...

nike roshe, giuseppe zanotti, valentino shoes, nike huarache, soccer jerseys, asics running shoes, lululemon, bottega veneta, nike air max, mac cosmetics, ralph lauren, north face outlet, ghd, hollister, baseball bats, birkin bag, mont blanc, soccer shoes, beats by dre, jimmy choo shoes, iphone 6s cases, iphone 6 plus cases, babyliss, hollister, louboutin, nfl jerseys, chi flat iron, nike trainers, hollister, new balance, wedding dresses, north face outlet, s5 cases, nike air max, timberland boots, ferragamo shoes, herve leger, iphone cases, longchamp, oakley, celine handbags, insanity workout, iphone 6 cases, p90x workout, reebok shoes, ipad cases, instyler, iphone 5s cases, vans shoes, abercrombie and fitch, mcm handbags, iphone 6s plus cases

Unknown said...

pandora charms, moncler, barbour, canada goose outlet, gucci, converse, ugg,uggs,uggs canada, louis vuitton, sac louis vuitton pas cher, canada goose outlet, karen millen, moncler, moncler, coach outlet, thomas sabo, ugg,ugg australia,ugg italia, canada goose, vans, ugg boots uk, montre pas cher, pandora charms, swarovski crystal, louis vuitton, ray ban, moncler, bottes ugg, moncler, louis vuitton, pandora jewelry, swarovski, supra shoes, canada goose, moncler, pandora jewelry, ugg pas cher, converse outlet, wedding dresses, juicy couture outlet, juicy couture outlet, replica watches, canada goose uk, barbour jackets, hollister, canada goose, canada goose, moncler outlet, louis vuitton, toms shoes, doudoune canada goose, links of london, lancel, marc jacobs, moncler
ninest123 16.03

5689 said...

zzzzz2018.9.7
coach outlet online
christian louboutin
christian louboutin outlet
asics shoes
ralph lauren
pandora jewelry
north face
moncler outlet
ray ban sunglasses
ralph lauren polo

Anonymous said...

off white outlet
moncler
off-white
bape
cheap jordans
cheap jordans
steph curry shoes
golden goose outlet
pg 1
cheap jordans