2015/10/24

K-12 Edukasyon sa Pagpapakatao

Edukasyon sa Pagpapakatao

Students and Teacher Teamwork

Grade 8 Ang Pakikipagkaibigan

Grade 8 Pagpili ng mabubuting kaibigan at magagandang gawi

Pambubuli

Maging matalino sa paggamit ng Social Media

Pagrespeto sa Sarili

Grade 8 Pagsunod sa mga Patakaran

Huwag Magpabukasbukas kung Gagawin na Ngayon

Wastong Paggamit sa Oras

Paano mairesoba ang mambubuli

Grade 8 Dakilang ina ng pamilya, bisa ng panalangin, katatagan

Grade 7 Birtud (Virtue) Charity